Intervju

Intervju med rektor Elin Brandsæter

Elin Brandsæter fikk jobben som rektor da skolen ble åpnet i 2015. Hun har master i ledelse, vært rektor på Ruseløkka i 7 år hennes år på Fagerborg ungdomsskole og må passe på at alt går på skinner her på skolen. Forteller at det er litt stress men, veldig gøy og ingen dager er like.

 Hvor lenge har du vært rektor?

Hun forteller oss at hun har jobbet på Fagerborg i 2 år som rektor men, hun har vært på Ila også i ½ år. Og før hun kom til Fagerborg var hun rektor på Ruseløkka skole i 7 år. Så dette er rektor-jobb nummer 2.

Hva pleier en rektor vanligvis å gjøre?

“Ingen dager er like det kan jeg i hvert fall si.”

Som rektor jobber man først og fremst å være sammen med elevene. Hvordan lærerne skal jobbe med undervisning i klasserommene og hvordan vi skal lære. Sørge for at alle elevene skal ha det bra. Hvor mye det skal koste drive Fagerborg, at man skal bruke akkurat passe penger. Hvordan timeplanen skal se ut eller hvilke lærere som skal undervise i hvilket fag. Også møte med foreldre. Av og til kan det hende på skolen med elever eller lærere at noen krangler for eksempel som gjør at hun må snakke med de.

 Har det hendt ofte at folk krangler så de må dra til rektoren?

-Det er ikke så ofte, heldigvis. For da må det være ganske alvorlig. Kanskje noen få i året kommer til meg.

 Hvor mye bruker dere på budsjettet årlig?

Det det koster å drive Fagerborg i ett år koster ca. 45 millioner kroner.

(Er ikke det ekstremt! Vi som driver å klager på at det er superkaldt i klasserommene.)

 Er det stressende eller vanskelig å være rektor, siden du må gjøre såpass mye?

-Det er først og fremst, veldig gøy og spennende. Jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag. Det er litt stress, også er det ganske arbeidsomt. Men aldri kjedelig.

 På Wikipedia står at den Gylne Edderkopp er skolesymbolet, er det det fortsatt?

Elevrådet på Fagerborg vgs. hadde den som et skolesymbol symbol. Hvert år delte de ut en medalje til en elev eller lærer som hadde utmerket seg på et vis.

 Hvor mange var som gikk på Fagerborg videregående skole var som mistet livet under 2.verdenskrig? 

Det kunne hun ikke helt antallet på men, det er en plakett i hovedinngangen. Der står det alle sammen som døde under 2.verdenskrig som gikk på denne skolen.

 Hvor og når utdannet du deg?    

-Det begynner å bli mange år siden. Jeg har gått litt på lærerskolen og litt på universitetet. Til sammen, 7 år og da ble jeg utdannet lektor. Lektor er en lærer med hovedfag, de fagene jeg hadde var norsk, historie, musikk og engelsk da jeg var lærer i 6 år. Også tok jeg pedagogikk, som man må ta om man skal bli lærer. Etter det har jeg tatt master i noe som heter ledelse som jeg trengte da for å bli rektor, det tok jeg på BI.

 Hvordan var du fikk jobben som rektor?

-På samme måte egentlig som man får alle andre jobber. Man ser en annonse i avisen eller på Internett. Så jeg at det skulle bygges ny ungdomsskole på Fagerborg, at de trengte en rektor som ville være med på å starte en helt ny skole. Det syntes jeg hørtes spennende ut, så da søkte jeg på den. Da måtte jeg på intervju oppe i utdannings-etaten med 5-6 stykker som satt og intervjuet meg i 2 timer.

På den første jobben til rektorjobben på Ruseløkka måtte jeg på to forskjellige intervjuer også måtte jeg presentere noen problemstillinger som hadde noe med rektorjobben å gjøre. Men på den Fagerborg rektorjobben var det litt enklere siden de visste jo at jeg hadde jobbet på Ruseløkka i 7 år, så de visste at jeg hadde erfaring.

 Vi har hørt at på Fagerborg videregående skole så hadde den en danse/drama/musikk-linje, var den bra? 

-Jeg tror den var bra, siden alle som gikk på den ballettdanslinjen har blitt profesjonelle dansere, at de har det som jobb.

 Var rektor drømmejobben, var det den jobben du først tenkte på?

-Nei, jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle bli det. Men da jeg var lærer syntes jeg det var kjempegøy. Jeg startet med å være tillitsvalgt for lærerne, som dere har i klassen elevrådsrepresentant. Så jeg var på en måte leder for lærerne og syntes det var veldig gøy og spennende så da ville jeg lede litt større prosesser. Da tenkte jeg at jeg kanskje kunne lede en skole, så fikk jeg veldig lyst til det. Dette er min drømmejobb.

Takk, til Elin for at du tok deg tid til å bli intervjuet av oss!

Intervjuet av Lisbeth og Vivi