Trump trekker seg fra Paris-avtalen

Trump trekker seg fra Paris-avtalen

Klimavtalen i Paris er en av de viktigste mil tiltakene som har skjedd i de siste årene. Det var mange land som valgte å delta i klimavtalen og en av de store landene var USA . Denne avtalen ble trådt i kraft 4.november 2016,  Nå har dessverre USA valgt å trekke seg fra avtalen, eller vi kan vel si Donald Trump har valgt å trekke seg fra avtalen.  Men hvorfor trakk egentlig Donald Trump seg? Og hva er konsekvensene? 

Klimavtalen ble vedtatt den 12.desember 2015. Klimavtalen går ut på at flere land i verden skal forurense mindre enn før og at det skal bli mindre global oppvarming. Det er nesten alle landene i verden som støtter avtalen unntatt 3 land. Avtalen går ut på mange ting. Her er kriteriene alle landene som var med måtte godta.

  1. Alle landene har en forpliktelse.
  2. Det skal ikke bli mer enn 2 grader varmere, og helst ikke mer enn 1,5 grader.
  3. Landene har en plan for hvordan de skal greie dette.
  4. De rike landene betale, de ikke så rike landene kan betale. 
  5. Alle landene må tilpasse seg klimaendringene. 

Les hele avtalen på engelsk HER.
Les om avtalen på norsk HER.

Altså bidrar USA med veldig mye av pengene som var med i klimavtalen. Faktisk viser dette at hvis ikke Donald hadde vunnet hadde USA sluppet ut 3,4 milliarder tonn mindre enn hvis Hillary Clinton hadde vunnet. Dette er veldig mye. Donald Trump har ikke enn gang hvert gjennom sitt første år og så mye har han greid å få til. Tenk på de tre neste. Men det tar faktisk 4 år før USA kommer seg ut av avtalen, så de kan jo ombestemme seg. Og faktisk vil USA komme ut av avtalen akkurat 1 dag etter det neste valget og det er den 1.november 2020.

USA ble med i klimaavtalen som mange andre land for å kutte klimautslipp. Grunnen til at det er så dumt for verden at Trump trekker USA ut av avtalen er fordi landet står for 18% av verdens klimautslipp, noe som betyr at de er landet som slipper ut nest mest etter Kina med 22% av alt klimautslipp. Dette viser at på grunn av presidentens valg om å gå ut av avtalen så vil et land med utrolig mye klimautslipp fortsette med å slippe ut denne gigantiske mengden av CO2 som kan lage store problemer for verden.
I tillegg til at USA vil fortsette med utslippene sine så er avtalen skrevet sånn at de rike landene i avtalen må betale penger for at avtalen skal gjennomføres. USA er som skjent et meget rikt land og skulle derfor så for en del av betalingen men når de går ut så vil en stor del av pengene forsvinne. Dette vil gjøre Paris-avtalen mye vanskeligere for fattigere og mindre utviklede land å gjennomføre. Det er utrolig dumt siden under avtalen skal gjennomføres ved samarbeid mellom de forskjellige landene og det bare er tre land som ikke støtter avtalen nemlig USA, Syria og Nicaragua. Siden grunnen til at han slutter er fordi han vil ha en avtale som passer bedre for USAs kull- og oljeindustri så vil han bare fortsatte med de samme store klimautslippene som før. Mange mener dette er veldig trist fordi den forrige amerikanske presidenten, Barack Obama, var en av de mest ivrige forkjemperne for Paris- klimaavtalen. En siste viktig grunn til at dette kan ha store virkninger på verden er fordi mange land kanskje vil bli inspirert av Trump og bestemme seg for å gjøre det samme så hele avtalen blir fjernet til slutt.

Det er mange grunner til at Donald Trump velger å gå ut fra klima-avtalen. En av de viktigste er at han tror han kan lage en egen som er mye bedre og han tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Donald Trump har mange interessante ideer som påvirker USA og klimaendringene. USA er en av de største landene i verden og er en av de landene som forurenser mest. De bidrar til utrolig mye av verdens atomutslipp og vi trenger dem virkelig til å samarbeide. Donald Trump mener USA er pålagt handikap. Avtalen handler mer om at andre land skal få en fordel overfor USA og ikke om klimaet. Han vil ha en avtale som passer bedre for USAs kull og oljebedrift.

“In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris climate accord,” Trump said. Withdrawing, he said, “represents a reassertion of America’s sovereignty.”  

Som på norsk er: «For å oppfylle min høytidelige plikt til å beskytte Amerika og dets borgere, vil USA trekke seg fra Paris-klimakonvensjonen,» sa Trump. Uttak, sa han, «representerer en reassertion av Amerikas suverenitet.»Dette sa Donald Trump.
Etter at Donald Trump trakk USA ut av avtalen har det blitt klart et par ting. For det første så viser det at Trump ikke har noe imot å gå imot resten av verden, datteren sin og paven som alle har prøvd å få ham til å holde seg i avtalen. Han gjør også med dette noe som 69% eller 7 av 10 av sin egen befolkning som gir muligheter for at hans befolkning vil stoppe å stole på ham og vil mene at han tar dårlige som de ikke ønsker. Dette forteller oss sammen med de mer enn 23 andre miljølovene han har fjernet og endret at hans syntes USAs penger som de får fra kull og olje er viktigere enn landet og resten av verden miljø og klima. Noe annet som er vist er at både California, New York og Chicago har sagt at de ikke kommer til å følge ham med denne avtalen og vil fortsette og følge dem selv om resten av landet stopper. Dette kan være veldig bra for eksempel California er en stor stat som nesten kunne vært et land med mye økonomi og meninger. Det siste er at utrolig mange av landene kanskje vil dra fra avtalen som en domino-effekt etter Trumps valg. Blant annet de store industrilandene India og Kina på grunn av Trumps valg velger å også dra fra avtalen noe som kan ha utrolig store konsekvenser. Fordi mange av de mindre utviklede landene bare ble med i avtalen fordi de ble lovet og få mye pengehjelp fra de rike landene vil mange av disse landene også fjerne seg selv fra avtalen fordi de ikke lenger får de 25 385 995 736 846 kr Obama lovet til avtalen som var kritisk for at mange ville signere. Det har nemlig bare blitt gitt en tredjedel av pengene.

Uheldigvis så må vi bare vente og se for å finne ut av både de negative og positive effektene av USAs trekking fra avtalen. Utover får vi bare håpe at Trumps valg ikke vil ødelegge miljøet og klimaavtalen fortsatt vil forbedre verden som man tror. Det er enn spennende tid akkurat nå fordi vi får se mange eksempler på hva slags valg Trump vil ta i resten av tiden han er president. Det viser jo at han har tenkt å holde noen av løftene han ga for å bli valgt men vi får bare vente og finne ut av resten.

Kilder:
https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/6/1/15725510/trump-pulls-us-out-of-paris-climate-deal
https://www.dn.no/nyheter/2017/06/01/2044/Utenriks/bekreftet-trump-trekker-seg-fra-paris-avtalen
http://www.fn.no/Tema/Klima/Klimaforhandlinger/Dette-er-Paris-avtalen 
http://www.aftenposten.no/verden/President-Donald-Trump-USA-trekker-seg-fra-Parisavtalen-622387b.html
http://energiogklima.no/tema/donald-trump/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usas-presidentvalg-2016/dette-skjer-om-trump-bryter-ut-av-klimaavtalen/a/23844948/

Lagd av Solveig og Eline og 8F

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.