Elevrådet

Informasjon fra elevrådet – 26. september 2017

Informasjon fra elevrådet – 26. september 2017

Elevorganisasjonen har nådd ut til elevrådet her på Fagerborg og har fått oss med på en aksjon.  Aksjonen innebærer 3 plakater om skolen og skolemiljøet. ( Plakatene finner du in kantina og i første etasje ved tv-en )

SUGER SKOLEN DIN?

Den første plakaten handler om hvor bra skolen din er. Plakaten informerer om at man skal tørre og si sin mening om skolen.  Og om hvilke rettigheter du har som elev og om skolen din følger alle regler. Les gjerne plakaten som står i kantina. Hvis du vil vite mer om rettighetene du har som elev kontakt ” Rettighetshjelpen ” på email : rettigher@elev.no eller 22 99 37 00.

SKOLEHELSETJENESTEN

Denne plakaten setter fokus rundt skolehelsetjenesten / helsesøster og om at denne tjenesten er for lite tilstedte over alle skoler i landet. Og at mange elver møter en lukket dør når de vil snakke med helsesøster. Dette syntes EO (elevorganisasjonen) er uhørt og vil jobbe for bedre skolehelsetjeneste tilbud. Les gjerne plakaten som er hengt opp ved Tv-en i første etasje.

ENASJEMENT SMITTER

Denne plakaten står for mer engasjerte lærere og elever. Får å få elever til å bli mere læringslystene. EO mener at mer engasjerte lærere fører til mer engasjerende undervisning som fører til mer engasjerte elever. Denne plakaten vil gå fra klasse til klasse hvor hver klasse får skrevet noe de mener er bra med skolen og klassen er engasjert i. Når alle klasser har gjort dette vil denne plakaten bli hengt opp i kantina.