Elevrådet

OD 2017

Årets opprasjon dagsverk går til ungdommer i Nigeria som er rammet av verdens største oljiekrise. Oljen i Nigera har skapt stor rikdom får få, men får alle de andre har det foresaket katastrofale konsekvenser. Det har lekket ut å mye olje i Nigeria i de 10 siste årene. `Det har lekket opp til mengden av et fullt olje skip hvert år! Oljen har rent ut i hav, elver og innsjøer. I et området i Nigeria som heter Ogoniland har det forusaket så mye skader , som mangel på rent drikke vann, ødelagt matjord, mere helseproblemer og økt fattigdom. Dette er katasrofalt for Nigerianerene spesielt barna. det er derfor årets Od-inntekter går til ”oljebarna” i Nigeria. Mange familier har blitt fattigere og hakke råd til å fullføre utdanningen til barna sine. Derfor enner mange ungdommer opp med å være hjemme og hjelpe i huset med husarbeid

2.november i år er det viktig at alle gir sitt får å hjelpe disse ungdommene. Du sakl samle inn en minimum av 300kr får en jobb du skal gjøre den dagen. Det er så mange ting å velge mellom bare du er litt tidlig ute kan du skaffe deg en super kul jobb! #od #jobb #elevrådshjørnet