Stort og smått

OD-dagen 2017

OD dagen 2017 fokuserer på å hjelpe mennesker i Nigeria som er utsatt for oljesøl som ødelegger naturen, maten, vannet og alt Nigerianerne tjener penger på og lever av. På OD dagen jobber ungdommer for andre ungdommer i andre land. Ungdommen kan ikke få utdanning siden foreldrene har ikke råd til skole og ungdommen må hjelpe til hjemme med å tjene penger. Og når de ikke får utdanning kan de ikke hjelpe til med samfunnet når de blir eldre. Så når du tjener penger til OD dagen hjelper du andre ungdommer i andre land med å skaffe seg utdanning, mat og jobb. JOBB PÅ!!! Det går til en god sak!