OD 2017 Nigeria

2.november så er det OD dagen, det er en dag hvor nesten alle ungdommene i Norge frivillig gjør et dagsverk og samler inn penger til  en sak som OD komiteen stemmer på hva pengene skal gå til. I år går pengene til ungdom i Nigeria, fordi i Nigeria så har verdens største verdens søl skjedd. Mange har mista jobben fordi mange der lever på og fiske eller høste mat, men når fikser ene og bøndene mister jobber så tjener de ikke noe penger, dermed så tjener ikke de som jobber i butikker  noe penger fordi de som fisker og høster ikke har penger til og kjøpe noe, de har heller ikke råd til at barna dems skal gå på skole. Da går ungdommen glipp av mye undervisning sånn at når de blir voksne så kan ikke de få seg jobb og dermed tjener ikke penger sånn at dems barn kan heller ikke gå på skole da går bare alt i en sirkel. Pengene de tjener skal hjelpe til med at de som bor der skal få kunnskap om retighetene dems, Lære om gode og miljøvennlige alternativer til oljen, Skaffe seg inntekt ved å installere og selge fornybar energi og  Ta kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte. Første gang OD ble arrangert var i 1964 for Algerie. Pengene gikk til og fikse 11 klasserom og 4 lærerboliger. Norge tjente tilsammen 103000 kr. Vi håper at pengene kommer til og hjelpe Nigeria til et bedre samfunn.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.