Fag

10 ting du kan gjøre for å få anmerkning

1. Være frekk mot læreren.

2. Bråke i timene.

3. Kaste eple/noe slags mat på læren.

4. Kaste papirfly i timen.

5. Ikke jobbe, eller gjøre oppgavene læreren ba deg om å gjøre.

6. Ikke gjøre leksene dine.

7. Slå den ved siden av deg.

8. Komme for sent til timen/skolen.

9. Skrike i timen, eller på noen.

10. Bare gå ut av timen.