OD-2018

Oprasjon dagsverk (OD) har valgt årets prosjekt sak. Årets OD inntekter vil gå til en bedre fremtid for palestinske barn. Pengene vil brukes til traumebehandling for å gjøre hverdagen enklere for barn som har sett mye de ikka skal se, likestilling mellom gutter og jenter. OD vil også bidra til trygg skolegang for alle barn og for at ungdom er klar over deres rettigheter og hvordan de kan bruke dem i deres egen fremtid.

Noe mener OD valgte side og at det er urettferdig for barn i Israel. Personlig mener jeg de fokuserer på feil ting ved å tenke på konflikten mellom de to landene. Jeg mener det er synd at ungdommene må leve med konsekvensene av en konflikt de ikke har lagd selv. OD handler om å skape fred og bidra en enklere hverdag for alle barn. Derfor mener jeg at man ikke behøver å tenke på »å velge side» når man skal bidra til at barn i nød får hjelpen de trenger. Alle barn har krav på rettighetene sine uavhening av nasjonalitet, tro eller livssyn.

Info i denne artikkelen er hentet fra OD.NO

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.