Trenger vi å lære nynorsk?

Trenger vi å lære Nynorsk?

Det er i dag mye diskusjon om barna skal lære nynorsk på skolen. Nynorsk kom fram da Ivar Aasen (Nynorskens far) mente at vi skulle ha et skriftspråk som inneholder en bit av alle dialekter, men Knut Knudsen mente at vi skulle fornorske dansken med den dannede dagligtalen. De to hadde en debatt om hvem sitt skrift språk vi skulle bruke, etter en lang og hard debatt kom de fram til at vi skulle ha begge. Og I dag er det rundt 15% av befolkningen som bruker nynorsk som hovedskriftspråk. Burde vi lære nynorsk?

– Vi mener det er en dårlig prioritering av politikerne å tvinge norske elever til å lære to versjoner av samme språk. – I realiteten vil så godt som ingen bruke sidemålet sitt etter videregående, sier Unge Høyre. Da blir det for dumt at man gjennom hele ungdomsskolen og videregående skal bruke tid på å undervise i sidemålet. sier Unge Høyre. Motstandere av Nynorsk mener at Nynorsk er et helt overflødig språk som bruker vår dyrebare skoletid på å lære noe som bare 15% av befolkningen bruker. Det gir lite menig å bruke mye tid på noe som vi ikke kommer til å få bruk for etter skolen. Den tiden kan vi bruke til å lære engelsk eller andre verdensspråk som vi kommer til på få bruk for. Norge med fem millioner innbyggere trenger ikke to offisielle språk.

Vi burde heller fokusere på det viktig i skoledagen. Høyre sier at en av fem elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, da mener vi det er tullete å tvinge elever gjennom to versjoner av samme språk. Jeg syntes at man burde få lov til å velge selv om man vil lære nynorsk. De som er veldig interessert i å lære nynorsk for gjort det og de som syntes det vanskelig å lære samtidig som de lærer bokmål, trenger ikke.

Tilhengere av nynorsk mener at det er et veldig fint «scenespråk», med stor nytte innenfor kunstøvelse, dram, teater og litteratur. Det er viktig å kunne for å forstå Norges gamle tekster. Om du kan Nynorsk kan du lettere forstå de forskjellige dialektene som vi har i Norge, det er også en del av kulturen vår så det hadde vært greit å få med seg.

Tilhengere av Nynorsk mener derimot at nynorsken gir fridom til å velge. Skolen skal gi oss kunnskap til å handle i samfunnet og til å ta selvstendige valg. Hvilke språk man vil få nytte av resten av livet, er et viktig valg å ta. Når du har lært både bokmål og nynorsk, har du fridom til å velge selv hva språk du vil få nytte av. For eksempel finnes det noen jobber der du må svare på spørsmål fra kunder som har forskjellige dialekter. Da er det lurt å kunne Nynorsk.

Etter å ha satt meg inn i begge sider av saken vet jeg at det er et språk som mange vet de ikke for bruk for etter skolen. Men det er jo noen som har lyst til å lære språket. Noen trenger det til noen jobber. Jeg syntes man burde få Nynorsk som et frivilligfag der de som er motiverte og liker språket for lære det. Og de andre for å prioritere andre fag. Min konklusjon er at det er et fint språk som noen i landet bruker som hoved skriftspråk. Derfor burde vi ikke fjerne det helt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.