Fag

Fag

Nei til nynorsk?

Siden nynorskens far Ivar Aasen utformet skriftspråket på 1800-tallet har diskusjonene om man skal lære å skrive nynorsk på skolen er en av de største debattene i skolepolitikken. Stadig diskuteres det om det er nødvendig å lære et ekstra...

Read More
Fag

Fagerborg skole har fått nytt valgfag

I år tilbyr vi elevene på 8. og 10. trinn valgfaget «medier og informasjon». I praksis er dette rett og slett et skolefag der elevene skal lage...