Intervju

I dag intervjuet jeg en elev på Fagerborg Skole som heter Alvar Solbjør. Jeg stilte han spørsmål om skolen vår og noen om fremtiden hans. Jeg syntes at svarene hans var ganske interessante, men jeg tror at alle kan kjenne seg igjen i dem.  Hvis du...

Read More
Anbefalt Intervju Utvalgte saker

Karakterpress

Føler du karakterpresset? Kjenner du deg igjen i kommentaren? Er du redd for hva andre sier om karakterene dine? Føler du at fritiden drukner i alt...